top of page

Työryhmä

Mankalakodissa työskentelee moniammattilinen työryhmä, jolla on useiden vuosikymmenien kokemus lastensuojelutyöstä ja psykiatrista osaamista. Työryhmällämme on useita työtä tukevia koulutuksia, joita hyödynnämme asiakastyössä. Työryhmän ammattitaitoa ylläpidämme erilaisin koulutuksin, sekä kerran kuukaudessa pidettävän työnohjauksen avulla. Myös säännölliset henkilökuntapalaverit ovat tukemassa työtämme.

Työryhmässä on myös paljon liikunnallista ja kädentaidollista osaamista. Hyödynnämme osaamista nuorten aktivoinnissa parantamaan nuorten henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Mankalakodissa työskentelee

  • Sosionomeja (AMK)

  • Lastensuojelutyöhön erikoistunut sairaanhoitaja (AMK)

  • Lähihoitajia

bottom of page