top of page

Toiminta-ajatus

Vakauttava ja turvallinen arki

Mankalakodissa lasten ja nuorten arki rakentuu säännöllisen vuorokausi- ja viikkorytmin ympärille unohtamatta yksilöllisyyttä. Säännöllinen päivärytmi luo turvallisuutta ja ennakoitavuutta.

Luomme lapsille ja nuorille turvallisen kasvuympäristön luotettavan ja ammattitaitoisen henkilökuntamme avulla. Yhteisöllisyys, yhteiset toimintahetket ja ruokailut yhdessä, riittävän levon, liikunnan ja ravinnon kanssa. Tuemme myös lapsia ja nuoria heidän jo olemassa olevissa harrastuksissa. Ohjaamme omien asioiden hoitamisessa, hyvästä henkilökohtaisesta hygieniasta, oman huoneen ja elinympäristön siisteydestä huolehtimiseen. Lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa yksikkömme toimintaan ja heitä koskeviin asioihin ikätason mukaisella tavalla.

Omaohjaajatyö

Omaohjaajatyö on keskiössä luotaessa kiintymyssuhdetta lapseen ja nuoreen. Toiminta on lapsi- ja nuorilähtöistä turvallisen ja luotettavan aikuisen ohjaamaa tavoitteellista toimintaa. Toiminta perustuu yksilölliseen hoitoon ja ohjaukseen, jossa omaohjaajat ovat keskeisessä asemassa lapsen ja nuoren matkalla kohti aikuisuutta.

Menetelmätyöskentely

Menetelmätyöskentely on osa laajempaa hoitomme kokonaisuutta. Mankalakodissa käytämme muun muassa eläinavusteista toimintaa.

keittiö_edited.jpg
My Approach
huon4_edited.jpg

Toiminnallisuus ja yhteisöllisyys

Toiminnallisuus ja yhteisöllisyys ovat läsnä jokapäiväisessä arjessamme. Mankalakodin toimitilojen monipuoliset puitteet antavat useita mahdollisuuksia toiminnallisuuteen.

Yhteisöllisyyttä Mankalakodissa vaalitaan muun muassa yhteisten tekemisten ja palavereiden kautta.

 

Vaikka hoito ja ohjaus on yksilöllistä perustuen lapsen itsemääräämisoikeuteen ja lastensuojelulakiin, on toiminta muutoin yhteisöllistä ja toisia huomioivaa. Lapsi ja nuori oppii ryhmässä toimimisen taitoja ja huomioimaan toiset ikään ja sukupuoleen katsomatta. Kaikki asiakkaat Mankalakodissa hyväksytään omanlaisinaan yksilöinä, ja heidän vahvuuksiaan tuetaan yksilöllisin keinoin ja menetelmin.

Tavoitteellinen työskentely

Työskentelymme on hoito- ja kasvatussuunnitelmaan pohjautuvaa tavoitteellista työskentelyä. Toiminnan tavoitteellisuus ja tavoitteissa edistyminen antaa toivoa ja uskoa nuoren tulevaisuuteen ja haasteista selviytymiseen.

Perhetyö

Hoitomme ja kasvatuksemme yksi osa-alue on perhetyö, jota muovaamme tarpeen mukaan vastaamaan perheen tarpeita. Perhetyön tarve arvioidaan lasta sijoittavan sosiaalityöntekijän ja lapsen perheen kanssa. Samalla päätetään yhdessä kotiin tehtävän perhetyön laajuus ja malli. Perhetyöstämme vastaavat nuoren omaohjaaja(t).

Omavalvontasuunnitelma 

bottom of page